ಮುಂಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಂತು ಏಕೆ ಯೋಚಿಸುವೆ...? ಸ್ವಾಗತದ ಪನ್ನೀರ ನಿನಗೆ ಸಿಂಚಿಸುವೆ....

ನನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನ, ಕನಸುಗಳನ್ನ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ,ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೇ ಅನ್ಸೋ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ.... ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೊದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು....
Save

Wednesday, August 11, 2010

ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದು ಗೆಳತಿ....

ಮನದಂಗಳದ ತುಂಬಾ 
               ನೀನೆ ತುಂಬಿ
ಎದೆತುಂಬಿ ಹಾರುತಿದೆ 
             ಪ್ರೇಮ ದುಂಬಿ
ಹೂವು ಹೂವಿಗೂ ಹಾರಿ
                ಜೇನ ಹೀರಿ
ಮನ ಮನದ ತುಂಬೆಲ್ಲ
             ಸವಿಯ ಬೀರಿ ||

ನಿನ್ನೊಂದು ನೋಟ
ಆ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಟ
ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿಹುದು ಎನ್ನೆದೆಯ ಒಳಗೆ
ನೀ ನಕ್ಕರೇ ಚೆನ್ನ
ಮಾತೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನ
ಬಾ ಗೆಳತಿ ದನಿಯಾಗು ನನ್ನೊಲುಮೆ ಕರೆಗೆ||


ಯಾಕೆ ಹೀಗಿದು ಗೆಳತಿ
ನನ್ನುಸಿರು ಹಸಿರಾಗಿ
ಹಸಿಯಾಗಿ ಕಸಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತಿಹುದು
ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿ
ನನ್ನೆದೆಯ ಸ್ವರ ಮೀಟಿ
ನಿನ್ನುಸಿರ ಸ್ಪರ್ಶದಲಿ ಕಳೆಯುತಿಹುದು ||


-------------------------; ರಾಘವ್

No comments:

Post a Comment