ಮುಂಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಂತು ಏಕೆ ಯೋಚಿಸುವೆ...? ಸ್ವಾಗತದ ಪನ್ನೀರ ನಿನಗೆ ಸಿಂಚಿಸುವೆ....

ನನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನ, ಕನಸುಗಳನ್ನ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ,ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೇ ಅನ್ಸೋ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ.... ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೊದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು....
Save

Monday, September 20, 2010

ನಾನೂ ಕೂಡಾ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗ...

ಬದುಕು ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮಹಾ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಕಮಱಗಾರವಂತೆ. ನಿನ್ನೆ ನಿನ್ನೆಯವೆರೆಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿತ್ತು. ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಮಱಗಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸತ್ಯವೊಂದು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಜನಿಸಿ ನಿಂತಿದೆ....
ಅದೇ.... ನಾನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗ.
ಬಡವನಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಖುಷಿಯನ್ನನುಭವಿಸುವಾಗ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ...  ನಾನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ.....
ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಗಿಯನ್ನೂ ತಂದುಕೊಡದೇ hurt ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನ್ಯಾಕೊಂದು ಬಾರಿ ಕೂಡಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ... ನಾನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಎಂದು .......
ಯಾವುದೋ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ತೊಟ್ಟಿಯ ಕಸ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುಡುಗನೆಂದುಕೊಂಡ ನನಗೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಾ ಅಂದರೂ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾನ್ಯಾಕಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ... ನಾನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಎಂದು....
ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಯಾವುದೋ  ಅಪರಿಚಿತ ಮಗುವಿಗೆ ಚಾಕೋಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆನ್ನೆ ಹಿಂಡಿದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡ ನನಗೆ, ನನ್ನದೇ ಅಕ್ಕನ ಪುಟ್ಟ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾಕನಿಸಲಿಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗನೆಂದು.....
ಗೆಳೆಯನ ಮನೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಅವನ ತಂದೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ... ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ೊಳ್ಳೆ ಹುಡುಗನೆಂದು.. ಅದೆಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕೂಡಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ.... ಆವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಯಾಕಂದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗನೆಂದು....
ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಅನುಬಂಧಿಯಿಂದ ಬರುವ call ಗೋಸ್ಕರ  ಅಷ್ಟು ಮಿಡಿವ ನನ್ನ ಮನ ಅಮ್ಮನಂತಹ ಾತ್ಮಬಂಧುವಿನ call ಗೋಸ್ಕರ ೊಂದು ಬಾರಿಯೂ ಮಿಡಿದಿಲ್ಲವಲ್ಲ.... ಅಲ್ಲವೇ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗ.....
ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖಕಾಣದ ಹುಡುಗಿ ನೀನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಎಂದರೆ ಹೇಹೆ ಹೇಳಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನೆಂದು..... ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗ...
ಆಕಾಶದ ಅಂತಃಕರಣಚನ್ನು ಕಲಕಿ ಭೂಮಿಗೆ ಧುಮುಕುವ ಮಳೆಹನಿ ಕೂಡಾ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊ ಪಾಠ ಕಲಿಯಿತಂತೆ..ಧುಮುಕಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ನುಚ್ಚು ನೂರಾಗಿ ಹರಡಿತಂತೆ ಹನಿಯ ಮಾಯೆ, ಅಖಂಡ ಸಾಗರಕ್ಕೆ ತೇಲಿ ಹೋದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೇ ಅನ್ನದ ಸಾವಿರ ಹನಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮ್ಋದುವಾಯಿತಂತೆ ಇದರ ಹರಹು, ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲ ಝಳಕ್ಕೆ ಬೆವರಿ ಆರಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶದ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ಜ್ನಾನೋದಯದ ದಿವ್ಯ ಅನುಭೂತಿಯಾಯಿತಂತೆ.. ಬಿಟ್ಟೇ ಹೋಗಲಾರದಂತ ಬಂಧ ಬೆಸೆಯಿತಂತೆ...
ಹಾಗೇ ನಾನೂ ಕೂಡಾ........
ಕಾಲನ ಅಕಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಏನೇನು ಅನುಭೂತಿಗಳಾಗಬೇಕೋ ... ನಾನು ಕೆಟ್ಟವನೆಂದು ಗೋಚರಿಸಿಸಿದ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ  ಎಷ್ಟೋ ಪಾಠ ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಾನಂದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದ ಹೊಸತೊಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗ ಎಂದೆಯಲ್ಲ ನೀನು..... ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಈಗಲೂ ಎದೆಬಡಿತದ ಸದ್ದು ನನಗೇ ಕೇಳುವಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ನೀನಂದಿದ್ದನ್ನ.......
ಹೂಂ.... ನಾನೊಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟ ಹುಡುಗ......

6 comments:

 1. Chanda baradyale... Almost ella odide..
  gotte idditle nin blog bagge.. Good.

  ReplyDelete
 2. really superb yar... ni istu chennagi barite anta gottitle.. really nice..

  ReplyDelete
 3. Yes navellaroo ondashtu kettavare...Chennaagide kano..

  ReplyDelete
 4. houdu navellaru yavudo ondu reetiyinda kettavare
  tumba chennagiddu
  good luck

  ReplyDelete
 5. ರಾಘು ಧನ್ಯವಾದ... ಹಾಗೇ ಓದ್ತಾ ಇರು.
  ******
  ವೀಣಾ ಧ್ಯಾಂಕ್ಯೂ....
  *****
  ವತ್ಸಾ ನಿಂಗೂನೋ.....
  *****
  ಶೈಲಜಾ ಹೀಗೇ ಓದ್ತಾ ಇರು...
  ಧನ್ಯವಾದ.

  ReplyDelete
 6. olletanana kettatanakke holisida reeti chand iddu.. nijavagiyoo ello atta papu ge chocolate kottada esht kushi agtu nam olletanakke ade mane mandiya manelira papuge enu tagalde bari kaiyalli hodaga besara ansidru matonsali ade tappu madagtu.. olle varnane... :) keep it up... :)

  ReplyDelete