ಮುಂಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಂತು ಏಕೆ ಯೋಚಿಸುವೆ...? ಸ್ವಾಗತದ ಪನ್ನೀರ ನಿನಗೆ ಸಿಂಚಿಸುವೆ....

ನನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನ, ಕನಸುಗಳನ್ನ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ,ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೇ ಅನ್ಸೋ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ.... ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೊದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು....
Save

Saturday, November 20, 2010

ಅಮ್ಮನ ಕಾಡುವುದು ತರವೇ?

ಗೋಗರೆಯುತಿಹಳಮ್ಮ
ಬಿಡದವಳ ಕಂದಮ್ಮ
ಎಷ್ಟು ಕಾಡುವ ನೋಡು
ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ||
ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಮಗುವೆ
ಏಕೆ ಕಣ್ಣನು ತೆರೆವೆ
ನಾನಿರುವೆ ಪಕ್ಕದಲೆ
ನಿದ್ರಿಸೋ  ನನ್ನಕ್ಕರೆಯೆ||
ಸಾಕು ನಿನ್ನಯ ಆಟ
ಈಗ ಮಲಗೂ ಮಗುವೆ
ಅಮ್ಮನನೂ ನಿದ್ರೆಗೆ
ಬಿಡದಿರುವೆ ಸರಿಯೇ?||
ಕೇಳೋ ಕಂದನೆ ಅಮ್ಮ
ಹೇಳುರಿರೊ ಕಥೆಯನ್ನ
ನಿದ್ದೆಯಲಿ ಕನಸಮ್ಮ
ಆಡುವಳೋ ಕಂದಮ್ಮ||
ಹೋಗೋ ಕನಸಿಗೆ ಕಂದ
ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗುವೆ
ಹಗಲೆಲ್ಲ ನಿದ್ರಿಸಿ
ಈಗ ಕಾಡುವೆ ತರವೆ?

No comments:

Post a Comment