ಮುಂಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಂತು ಏಕೆ ಯೋಚಿಸುವೆ...? ಸ್ವಾಗತದ ಪನ್ನೀರ ನಿನಗೆ ಸಿಂಚಿಸುವೆ....

ನನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನ, ಕನಸುಗಳನ್ನ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ,ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೇ ಅನ್ಸೋ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ.... ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೊದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು....
Save

Friday, December 17, 2010

ವಾಸ್ತವ...

ಏನನ್ನೋ ಬಯಸಿ ಏನನ್ನೋ ಪಡೆಯುವುದು
ಬದುಕಿನಾ ಬ್ಯಾಸರಾ ನೋಡು
ಅದೇನೇನೋ ಆಸೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರಾಸೆ
ಮನಸು ಗೊಂದಲದಾ ಗೂಡು ||

ಹ್ರದಯ ಬೇಡುವುದೊಂದು
ಬದುಕು ನೀಡುವುದೊಂದು
ಜೀವನದ ಬ್ಯಾಸರಾ ನೋಡು
ಏನೇನೋ ಕನಸು ಅದಿನ್ನೇನೋ ನನಸು
ಮನಸು ಬೇಸರದ ಬೀಡು ||

ಎದೆಯು ಭೈರವಿಯಲ್ಲಿ
ಜೀವ ಮೋಹನದಲ್ಲಿ
ಹಳಿತಪ್ಪಿದಾ ಗೀತ ನೋಡು
ಮನಸು ಮಂದ್ರದಲಿರಲು
ತನುವು ತಾರಕದಲ್ಲಿ
ಗಲಿಬಿಲಿಯೇ ಜೀವನದ ಹಾಡು ||
*********************ರಾಘವ್

No comments:

Post a Comment