ಮುಂಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಂತು ಏಕೆ ಯೋಚಿಸುವೆ...? ಸ್ವಾಗತದ ಪನ್ನೀರ ನಿನಗೆ ಸಿಂಚಿಸುವೆ....

ನನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನ, ಕನಸುಗಳನ್ನ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ,ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೇ ಅನ್ಸೋ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ.... ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೊದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು....
Save

Friday, February 11, 2011

ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು........


ನೀಲ ಗಗನವು ತುಂಬಿ ತೂಳುಕಿದೆ
ಒಂದೆ ಒಂದು ದಿನ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳದಿಂಗಳನು ಕಂಡು
ತಂಪು ತಂಪು ಮನ ||

ಹಾಲು ಬೆಳದಿಂಗಳಲಿ ಮಿಂದು
ಮರವಾಗಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ
ಅದಕಬ್ಬಲು ಹಾತೊರೆದಿದೆ
ಮನುಜನ ಮನ ಬಳ್ಳಿ ||

ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ
ತಂಪು ಮನಸಿನ ಛಾಯೆ
ಹೃದಯ ಹೊಸ್ತಿಲ ಬಳಿಯ
ಮುಗ್ಧ ಮಾಯೆ ||

ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನವೇ
ನೂರು ಮನಸನು ಹುಡುಕಿ
ಎರೆದಿರುವ ನಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು
ಸ್ವಚ್ಛ ಪೌರ್ಣಿಮೆಯ ಬೆಳದಿಂಗಳು ||

************************** gÁWÀªï.

No comments:

Post a Comment