ಮುಂಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಂತು ಏಕೆ ಯೋಚಿಸುವೆ...? ಸ್ವಾಗತದ ಪನ್ನೀರ ನಿನಗೆ ಸಿಂಚಿಸುವೆ....

ನನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನ, ಕನಸುಗಳನ್ನ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ,ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೇ ಅನ್ಸೋ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ.... ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೊದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು....
Save

Saturday, March 5, 2011

ಆಲಿಸುವ ಕಲೆಯಾ ಕಲಿಯೋಣ ಗೆಳೆಯಾ.........ಕೇಳಲು ಕಲಿಯುವಾ ಗೆಳೆಯಾ
ನುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ
ನುಡಿಯ ಕೇಳುವ ಕಲೆಯಾ
ಕಲಿತರೆ ಚನ್ನ......

ಇತರರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೇಳೋದೂ ಒಂದು ಕಲೆ. ಆಲಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಸಂಯಮದಿಂದ ಕೇಳೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಕೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ  ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳತ, ಮುಖದ ಮುದ್ರೆ, ತುಟಿಗಳ ಚಲನ ವಲನ,  ನೋಟ ಅಂಗಚೇಷ್ಟೆ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಂವಹನ  ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಆಲಿಸುವಿಕೆಗೆ ಇರುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮಥ್ಯð ಅಪಾರವಾದುದು. ಅದರಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಪೂಣð ಸಂವಹನ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕೇಳುವ ಕಲೆಯನ್ನೂ ಕಲಿತ್ರೆ ಚನ್ನ ಅಲ್ವಾ..

ಇತರರು ಹೇಳೋದನ್ನ  ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಗೃವಾಗಿ ಗೃಹಿಸುವುದೂ ಒಂದು ಕಲೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ. ಕೇಳುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡವರು ತೀರ ಕಡಿಮೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಕೇಳುವ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲಾ.. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇತರರ ಮಾತನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ.. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಏನನ್ನೂß ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.è. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಅಧðದಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

 ಕೆಲವು ಅತಿಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ  ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುವುದು ನಮಗೇ ತಾನೇ?. ಮೌಲ್ಯವುಳ್ಳ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಹುದು.. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ಮಾತನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳುವುದು ಅವಶ್ಯ.. ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗೂ ಆಲಿಸುವ  ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ  ಸಂವಹನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನಕ್ಕೆ ದೊರಕುವ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು  ಪೂಣð ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ಉತ್ತಮ ಕೇಳುಗರಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ.. ಅನೇಕ  ಬಾರಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ನಮಗೂ ಹೇಳುವವರಿಗೂ ಅರಿವಿಲ್ಲದಂತೆಯೇ ಇದ್ದುಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ರೂ ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇ ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡಾ ಅವರ ಮಾತನ್ನು  ನಾವು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬುದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಆಲಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು.

ಬೇರೆಯವರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕಾಳಜಿ ಸಂಯಮ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮಧ್ಯೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಮಧ್ಯೆ ಮಧುರ ಬಾಂಧವ್ಯವಿರಬೇಕಾದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಆಲಿಸಬೇಕು.. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡಾ CªÀgÀ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ನಿಲðಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ತುಂಬಾ  ಬೇಸರಿಸುತ್ವೆ ಒಬ್ಬರ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀವೆಂದಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೀವೆಂದಥð. ಇದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಮೂಡುತ್ತದೆ.. ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ಪೂಣð ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ  ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಶೀಲವಾದುದು.. ಇದನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆ.
ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋಣ.


10 comments:

 1. ಹೌದು ಕಣ್ರೀ,
  ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು
  "ನುಡಿಯ ಕೇಳುವ ಕಲೆಯ
  ಕಲಿತರೆ ಚನ್ನ..."
  ಆಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮನವ ಅರಳಿಸುವುದ ಕಲಿಯೋಣ...

  ReplyDelete
 2. ಹಾಯ್, ಹೀಗೆ ಬ್ಲಾಗಿನ ಮೂಲಕ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯವಾದದ್ದು ಖುಷಿಯಾಯ್ತು.ನಿನ್ನ ಕೆಲ ಬರಹಗಳನ್ನು ಓದಿದೆ, ಹೀಗೇ ಬರೆಯುತ್ತಿರು.

  ReplyDelete
 3. yes u are right dost.. Listening is also important as talking..

  ReplyDelete
 4. ವತ್ಸಾ ಅವರೇ.. ನಾನೂ ಕಲಿಯಾಕತ್ತೀನ್ರಿ.....

  ****

  ವೆಂಕಣ್ಣಾ ನಂಗೂ ಖುಶಿ ಆತೋ....

  ****

  ವಾಣಿಶ್ರೀ ಧನ್ಯವಾದ.

  ****

  ದೋಸ್ತ್ ನಾನೂ ಕಲೀತಾ ಇದ್ನಪ್ಪಾ.....

  ReplyDelete
 5. nija bereyavara matinnu kelodrinda naavu kalibahdu
  article tumba chenagiddu

  ReplyDelete
 6. ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಬ೦ದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
  ಚೊಲೊ ಇದ್ದು ಬರ್ದಿದ್ದು...

  ReplyDelete
 7. ಲತಾಶ್ರೀಯವರಿಗೂ ನನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು....
  ಅವಾಗಾವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇರಿ... ಓದ್ತಾ ಇರಿ...

  ReplyDelete