ಮುಂಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಂತು ಏಕೆ ಯೋಚಿಸುವೆ...? ಸ್ವಾಗತದ ಪನ್ನೀರ ನಿನಗೆ ಸಿಂಚಿಸುವೆ....

ನನ್ನ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನ, ಕನಸುಗಳನ್ನ, ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ,ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೇ ಅನ್ಸೋ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ.... ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೊದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು....
Save

Saturday, May 15, 2010

ಆಡಿಸುವಾತ ಬೇಸರ ಮೂಡಿ.....ಬದುಕಿದರೆ ಬದುಕಬೇಕು ನೋವುಗಳೇ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೇ.......

--------------------------> ನಗೆಯ ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ...............
ನಕ್ಕರೆ ನಗಬೇಕು ಹಿಂದೆಂದೂ ನಗಲೇ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ.........
--------------------------> ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವವರೆಗೆ.........
ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು.....
ಸ್ನೇಹಿಸಬೇಕು....
ನಲಿಯಬೇಕು....
ನಲಿಸಬೇಕು.....
ಹಾಡಬೇಕು....
ಓಡಬೇಕು.....
ನಮಗೆ ನಾಳೆಗಳೇ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ....
ನಮ್ಮೋಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಗೊಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಯಬೇಕು....
ನಮ್ಮ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮದೊಂದು ಛಾಯೆ ಉಳಿಯಬೇಕು...
........................................
................

ಬದುಕಿದರೆ ಬದುಕಬೇಕು ಆಡಿಸುವಾತನಿಗೆ
---------------------> ಬೇಸರ ಮೂಡದ ಹಾಗೆ..
ಆಟ ಮುಗಿಸಿದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ.................
---------------------> ನೆನಪು ಕಾಡುವ ಹಾಗೆ...
---------------------> ಕನಸು ಮೂಡುವ ಹಾಗೆ.

********ರಾಘವ್..*******

No comments:

Post a Comment